SharePoint rechten – permissions voor REST

Rechten toewijzen en wijzigen blijft een lastig verhaal binnen SharePoint. Binnen SharePoint zijn we erg vrij om rechten te wijzigen tot op item niveau. Maar als we rechten gaan breken dan kunnen we het overzicht kwijt raken. Een klant vroeg aan me om een formulier te maken met Microsoft InfoPath. In het formulier was een query opgenomen die een SharePoint document bibliotheek uitvraagt middels REST api. Binnen de omgeving waren zijn diverse gebroken machtigingen. De indieners van het formulier hadden op 1 specifieke bibliotheek alleen leesrechten. Dit had tot gevolg dat de indieners de REST query niet mochten uitvoeren. Na veel zoeken bleek het een vinkje te zijn die in het machtigingsniveau niet opgenomen was. “Browse Directories” – “Zoeken in mappen” was het vinkje wat niet aan stond.

Browse Directories
Browse Directories – Zoeken in mappen

Wil je meer over rechten weten? Klik op de onderstaande link:
Understanding permission levels – Microsoft

Bovenstaande is uitgevoerd op een SharPoint 2013 on-premise omgeving. Of dit werkzaam is in een Office 365 is onbekend.

REST GET met select:
https://<siteurl>/_api/web/lists/GetByTitle('Afbeeldingen')/items()?$select=id