Aanpassen Metadata navigatie SharePoint

Metadata is een hot item. Gebruikers zijn fan of zijn het helemaal niet. Los daarvan is het binnen SharePoint mogelijk om middels metadata een navigatie op te bouwen.

Hieronder enkele korte stappen hoe je metadata kunt maken en aanpassen.

Ga naar Site-instellingen >

Klik op Termenopslag beheer

Eenmaal in het termenarchief kun je het juiste navigatie item selecteren. Als men op het item staat met de muis is een driehoekje te zien. Door op het driehoekje te kunnen meerder opties geselecteerd worden om items te verplaatsen, aan te maken of te verwijderen.

Klik op het item dat men wenst aan te passen. In het venster rechts van de items staan de eigenschappen van de items. Om bijvoorbeeld de navigatie te wijzigen selecteert met het tabblad Navigatie. Hier kan met de navigatie aanpassen en zorgen dat het item naar de juiste locatie verwijst.