Koppel OneDrive als netwerkschijf

Computers van tegenwoordig hebben steeds minder schijfruimte. We kiezen meer voor snelheid dan voor opslag. Voor mij geldt dat niet anders. Ik heb liever snelheid dan veel opslag. Als ik opslag nodig heb koop ik wel een USB stick of schijf.

Microsoft heeft functionaliteit om niet alle documenten te synchroniseren verwijderd uit de huidige OneDrive. Je hebt dus de keus om alles of niets te synchroniseren. Gezien de opslag die ik heb is dat niet wenselijk. OneDrive for Business was het makkelijk om bestanden te open en op te slaan via een netwerkmap. Voor OneDrive is dat ook mogelijk. Als je het weet werkt het eigenlijk heel eenvoudig.

 1. Open je OneDrive (hieronder is gebruik gemaakt van de browser Chrome)
 2. Kopieer alles achter cid=
 3. Deze computer in de verkenner weergave. In de ribbon klik je op computer
  ribbon
 4. Klik vervolgens op netwerkverbinding maken.
 5. Kopieer de volgende URL https://d.docs.live.net/
 6. Zet achter de URL het CID wat je eerder genoteerd hebt.
 7. Je krijgt dan ongeveer de volgende URL https://d.docs.live.net/2EEC49D07AA9CA62
 8. Kopieer deze URL en plak deze in de regel waar map of folder staat.
  mapnetworkdrive
 9. Klik vervolgens op Finish
 10. Er wordt nu gevraagd om je credentials op te geven. Voer deze in en vink onthouden aan.

Je hebt nu OneDrive gekoppeld als een netwerkmap.

Thanks to https://www.thurrott.com/cloud/microsoft-consumer-services/onedrive/3638/onedrive-tip-map-your-cloud-storage-as-a-drive-in-file-explorer

Opslag OneDrive verlaagd

Microsoft verlaagd opslag OneDrive vanaf 2016.

Er zijn OneDrive gebruikers die 75 TB of 14.000 keer zoveel als gemiddeld aan opslag hebben. Onder andere door deze gebruikers wordt de opslag van OneDrive verlaagd.

Het is voor enkele gebruikers mogelijk om het verlagen van de opslag tegen te houden. Klik daarvoor op onderstaande link.

https://preview.onedrive.com/bonus/

Ik vond het artikel hier:

Microsoft OneDrive schrapt onbeperkte opslag http://nu.nl/internet/4157425/microsoft-onedrive-schrapt-onbeperkte-opslag.html (via @NUnl)

Delen SharePoint site met externe gebruikers

Delen SharePoint site met externe gebruikers

CollaborationSharePoint is het ideale platform om gegevens te delen. Microsoft heeft het in Office 365 (SharePoint Online) nog eenvoudiger gemaakt om gegevens te delen met externe. Voor we externe gebruikers SharePoint Online toegang gaan geven dienen we te weten wat nu een externe gebruiker is kunnen gaan Microsoft heeft een duidelijk beleid wat nu een externe gebruiker is.

Op de site zegt Microsoft het volgende daarover:

Wat is een externe gebruiker?

Een externe gebruiker is een persoon die toegang tot uw SharePoint Online-site is verleend, maar die geen gelicentieerde gebruiker binnen uw organisatie is. Externe gebruikers zijn gebruikers die geen werknemer, contractant of lokale vertegenwoordigers voor u of uw dochterondernemingen zijn. (Volledig artikel)

Hiermee geeft Microsoft aan dat men met gebruikers buiten de organisatie mag en kan werken. Het inrichten van een site voor klanten om documenten en informatie te delen is toegestaan en mogelijk. Het is dus even goed mogelijk om lijsten en bibliotheken te delen. Het delen van site gaat niet zomaar. Binnen de “centeral administration” van SharePoint Online binnen Office 365 dient men aan te geven of een site met externe gedeeld mag worden.

Uiteraard zijn er beveiligings aspecten die Microsoft heeft ingebouwd in SharePoint Online voor het delen van gegevens. Zo is het mogelijk om op document niveau externe gebruikers toegang te geven. Dat wil zeggen dat zij niet direct toegang hebben tot overige documenten in de bibliotheek. De gebruiker hoeft indien vooraf aangegeven niet geverifieerd te worden. Dit geeft direct wel een risico. Het is hiermee mogelijk dat de externe gebruiker de link ook naar derde kan sturen. Als een gebruiker geverifieerd dient in te loggen om een document te zien of bewerken dient de gebruikt te beschikken over een geldig Microsoft Account (Live-ID). Indien de gebruiker voor de 1ste keer inlogt onthoudt SharePoint dat de gebruiker met dat Microsoft Account het document met zien of bewerken.