SharePoint CSS bestand toevoegen

SharePoint CSS bestand toevoegen

Zo nu en dan wil je gewoon net iets meer toevoegen aan je SharePoint omgeving. Zoals bijvoorbeeld twee aangepaste CSS bestanden. Je kunt de CSS bestanden inderdaad toevoegen aan een master page. Maar dat is eigenlijk niet de manier om het te doen. Dus maak een kopie van de master page die je wil gebruiken en voeg dan het CSS bestand toe.

Toevoegen van custom CSS bestand

Wat is CSS?
CSS staat voor  Cascading Style Sheets
Meer info >> Wikipedia

Koppel OneDrive als netwerkschijf

Computers van tegenwoordig hebben steeds minder schijfruimte. We kiezen meer voor snelheid dan voor opslag. Voor mij geldt dat niet anders. Ik heb liever snelheid dan veel opslag. Als ik opslag nodig heb koop ik wel een USB stick of schijf.

Microsoft heeft functionaliteit om niet alle documenten te synchroniseren verwijderd uit de huidige OneDrive. Je hebt dus de keus om alles of niets te synchroniseren. Gezien de opslag die ik heb is dat niet wenselijk. OneDrive for Business was het makkelijk om bestanden te open en op te slaan via een netwerkmap. Voor OneDrive is dat ook mogelijk. Als je het weet werkt het eigenlijk heel eenvoudig.

 1. Open je OneDrive (hieronder is gebruik gemaakt van de browser Chrome)
 2. Kopieer alles achter cid=
 3. Deze computer in de verkenner weergave. In de ribbon klik je op computer
  ribbon
 4. Klik vervolgens op netwerkverbinding maken.
 5. Kopieer de volgende URL https://d.docs.live.net/
 6. Zet achter de URL het CID wat je eerder genoteerd hebt.
 7. Je krijgt dan ongeveer de volgende URL https://d.docs.live.net/2EEC49D07AA9CA62
 8. Kopieer deze URL en plak deze in de regel waar map of folder staat.
  mapnetworkdrive
 9. Klik vervolgens op Finish
 10. Er wordt nu gevraagd om je credentials op te geven. Voer deze in en vink onthouden aan.

Je hebt nu OneDrive gekoppeld als een netwerkmap.

Thanks to https://www.thurrott.com/cloud/microsoft-consumer-services/onedrive/3638/onedrive-tip-map-your-cloud-storage-as-a-drive-in-file-explorer

Opslag OneDrive verlaagd

Microsoft verlaagd opslag OneDrive vanaf 2016.

Er zijn OneDrive gebruikers die 75 TB of 14.000 keer zoveel als gemiddeld aan opslag hebben. Onder andere door deze gebruikers wordt de opslag van OneDrive verlaagd.

Het is voor enkele gebruikers mogelijk om het verlagen van de opslag tegen te houden. Klik daarvoor op onderstaande link.

https://preview.onedrive.com/bonus/

Ik vond het artikel hier:

Microsoft OneDrive schrapt onbeperkte opslag http://nu.nl/internet/4157425/microsoft-onedrive-schrapt-onbeperkte-opslag.html (via @NUnl)

SharePoint rechten – permissions voor REST

SharePoint rechten – permissions voor REST

Rechten toewijzen en wijzigen blijft een lastig verhaal binnen SharePoint. Binnen SharePoint zijn we erg vrij om rechten te wijzigen tot op item niveau. Maar als we rechten gaan breken dan kunnen we het overzicht kwijt raken. Een klant vroeg aan me om een formulier te maken met Microsoft InfoPath. In het formulier was een query opgenomen die een SharePoint document bibliotheek uitvraagt middels REST api. Binnen de omgeving waren zijn diverse gebroken machtigingen. De indieners van het formulier hadden op 1 specifieke bibliotheek alleen leesrechten. Dit had tot gevolg dat de indieners de REST query niet mochten uitvoeren. Na veel zoeken bleek het een vinkje te zijn die in het machtigingsniveau niet opgenomen was. “Browse Directories” – “Zoeken in mappen” was het vinkje wat niet aan stond.

Browse Directories
Browse Directories – Zoeken in mappen

Wil je meer over rechten weten? Klik op de onderstaande link:
Understanding permission levels – Microsoft

Bovenstaande is uitgevoerd op een SharPoint 2013 on-premise omgeving. Of dit werkzaam is in een Office 365 is onbekend.

REST GET met select:
https://<siteurl>/_api/web/lists/GetByTitle('Afbeeldingen')/items()?$select=id

Aanpassen Metadata navigatie SharePoint

Metadata is een hot item. Gebruikers zijn fan of zijn het helemaal niet. Los daarvan is het binnen SharePoint mogelijk om middels metadata een navigatie op te bouwen.

Hieronder enkele korte stappen hoe je metadata kunt maken en aanpassen.

Ga naar Site-instellingen >

Klik op Termenopslag beheer

Eenmaal in het termenarchief kun je het juiste navigatie item selecteren. Als men op het item staat met de muis is een driehoekje te zien. Door op het driehoekje te kunnen meerder opties geselecteerd worden om items te verplaatsen, aan te maken of te verwijderen.

Klik op het item dat men wenst aan te passen. In het venster rechts van de items staan de eigenschappen van de items. Om bijvoorbeeld de navigatie te wijzigen selecteert met het tabblad Navigatie. Hier kan met de navigatie aanpassen en zorgen dat het item naar de juiste locatie verwijst.

Synchroniseer OneDrive for Business of SharePoint bibliotheken naar jouw PC

Synchroniseer OneDrive for Business of SharePoint bibliotheken naar jouw PC

OneDrive-forBiz_rgb_EN_Blue[1]Is het mogelijk om OneDrive for Business te synchroniseren naar mijn pc?
> Ja dat is mogelijk.

Is het mogelijk om een SharePoint bibliotheek te synchroniseren naar mijn pc?
> Ja dat is mogelijk.

OneDrive for Business is niet gelijk aan OneDrive die je persoonlijk kunt gebruiken. Er zijn zichtbaar en onzichtbaar diverse verschillen. Zo gebruiken ze allebei een andere applicatie om te synchroniseren. OneDrive for Business lijkt daarin meer op een SharePoint Bibliotheek. Dat is ook de reden dat een SharePoint Bibliotheek synchroniseert middels de applicatie OneDrive for Business.

Op de site van Microsoft Office 365 zijn duidelijke filmpjes beschikbaar.

Als de synchronisatie koppeling gerealiseerd is kunnen de bestanden ook gesynchroniseerd worden naar een NAS. Zelf beschik ik over een Synology NAS. Middels de Cloud Station tool synchroniseer ik lokale bestanden naar de Synology. Hoe ik dit gerealiseerd heb zal ik later uitleggen.

SharePoint Online toevoegen als een netwerk map

SharePoint Online toevoegen als een netwerk map

FileShareHet inzetten van SharePoint als een DMS (Document Management System) zorgt voor organisaties dat documenten eenvoudiger te beheren zijn. Dat wil zeggen dat documenten middels een goed ingerichte Document omgeving in SharePoint documenten gevonden kunnen worden. Maar ook voorzien worden van versiebeheer en relevante metadata. Om de migratie van grote hoeveelheden documenten te kunnen realiseren en voorzien van juiste en meest volledige metadata is het raadzaam om hiervoor tooling te gebruiken. Voor kleine hoeveelheid aan documenten kan men gebruik maken van de Windows Explorer knop in de bibliotheek. Het is alleen vervelend om steeds in te loggen en de Explorer knop te zoeken. Daarbij is het dus mogelijk om drag-and-drop toe te passen. Na wat zoek en speur werk op internet heb ik een site gevonden waar relevante content op staat. Warempel het functioneert. Koppelen van SharePoint online bibliotheek als een netwerk map vereist dat we enkele aanpassingen maken in Internet Explorer. Doorloop de volgende stappen om een SharePoint Online bibliotheek te koppelen als netwerk map. Read more

Delen SharePoint site met externe gebruikers

Delen SharePoint site met externe gebruikers

CollaborationSharePoint is het ideale platform om gegevens te delen. Microsoft heeft het in Office 365 (SharePoint Online) nog eenvoudiger gemaakt om gegevens te delen met externe. Voor we externe gebruikers SharePoint Online toegang gaan geven dienen we te weten wat nu een externe gebruiker is kunnen gaan Microsoft heeft een duidelijk beleid wat nu een externe gebruiker is.

Op de site zegt Microsoft het volgende daarover:

Wat is een externe gebruiker?

Een externe gebruiker is een persoon die toegang tot uw SharePoint Online-site is verleend, maar die geen gelicentieerde gebruiker binnen uw organisatie is. Externe gebruikers zijn gebruikers die geen werknemer, contractant of lokale vertegenwoordigers voor u of uw dochterondernemingen zijn. (Volledig artikel)

Hiermee geeft Microsoft aan dat men met gebruikers buiten de organisatie mag en kan werken. Het inrichten van een site voor klanten om documenten en informatie te delen is toegestaan en mogelijk. Het is dus even goed mogelijk om lijsten en bibliotheken te delen. Het delen van site gaat niet zomaar. Binnen de “centeral administration” van SharePoint Online binnen Office 365 dient men aan te geven of een site met externe gedeeld mag worden.

Uiteraard zijn er beveiligings aspecten die Microsoft heeft ingebouwd in SharePoint Online voor het delen van gegevens. Zo is het mogelijk om op document niveau externe gebruikers toegang te geven. Dat wil zeggen dat zij niet direct toegang hebben tot overige documenten in de bibliotheek. De gebruiker hoeft indien vooraf aangegeven niet geverifieerd te worden. Dit geeft direct wel een risico. Het is hiermee mogelijk dat de externe gebruiker de link ook naar derde kan sturen. Als een gebruiker geverifieerd dient in te loggen om een document te zien of bewerken dient de gebruikt te beschikken over een geldig Microsoft Account (Live-ID). Indien de gebruiker voor de 1ste keer inlogt onthoudt SharePoint dat de gebruiker met dat Microsoft Account het document met zien of bewerken.

InfoPath van SharePoint 2007 naar SharePoint 2010

InfoPath van SharePoint 2007 naar SharePoint 2010

SharePoint migratie
SharePoint Migratie

Afgelopen periode hebben we diverse migraties uitgevoerd. Hier hebben we ook gebruik gemaakt van third-party programma’s, zoals ShareGate. Maar bij de migratie worden de gepubliceerde InfoPath formulieren niet volledig meegenomen. Dat wil zeggen dat de data wel aanwezig is maar de templates waarop ze gebaseerd zijn niet correct worden gemigreerd. Hier dient men dus handmatig een en ander voor aan te passen. Read more